เงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย

1. กลุ่มลูกค้าใดที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้
- เฉพาะลูกค้าสินเชื่อ ธอส. ที่มีบัญชีเงินกู้อยู่ในปัจจุบัน

2. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- ขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป

3. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ 

4. ใช้เป็นบัญชีหักค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ได้หรือไม่
- ได้

5. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย

6. เปิดบัญชีเงินฝากได้กี่บัญชี 
- 1 รายต่อ 1 บัญชี 

7. จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงินหรือไม่
- ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน