ช่องทางชำระเงินงวด

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

วิธีชำระผ่านตัวแทน

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 1. ชำระเงินกู้ได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
 2. ชำระเงินกู้ได้ทุกวัน ภายในเวลา 19.00 น. โดยธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
 3. ชำระด้วยเงินสด ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 15 บาทต่อรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 15 บาทต่อรายการ

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านจุดชำระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น

 1. ชำระที่จุดรับชำระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น เปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติ โดยใช้บัตร Ghb Pay Card หรือ แบบฟอร์มการรับชำระหนี้เงินกู้ที่มีแถบบาร์โค้ด โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ เซ็นทรัล, B2S ,แฟมิลี่มาร์ท,Top Supermarkets , ร้านมัทซึโมโตะ, ร้านไทวัสดุ, ออฟฟิชเมท, เพาเวอร์บาย,โรบินสัน, ,ซุปเปอร์สปอร์ต และเคาน์เตอร์ Big C
 2. ชำระด้วยเงินสด ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ
 3. ชำระเงินกู้ได้ทุกวัน ภายในเวลา 19.00 น. โดยธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน
 4. ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 12 บาทต่อรายการ

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์

 1. ชำระเงินกู้ได้ทุกวัน ภายในเวลา 19.00 น. โดยธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
 2. ลูกค้าสามารถชำระเงินกู้ได้ ไม่เกินรายการละ 50,000 บาท โดยรับชำระไม่เกิน 100,000 บาท / บัญชี / วัน
 3. ค่าธรรมเนียมในการชำระ 10 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์ โลตัส

 1. ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ โลตัส และโลตัส เอ็กซ์เพรส ทั่วประเทศ เปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติ
 2. ชำระด้วยเงินสด จำกัดวงเงินในการรับชำระ จำนวนเงิน ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมในการชำระ 10 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ หรือ ตามโปรโมชั่น Lotus's
 4. ชำระเงินกู้ได้ทุกวัน ภายในเวลา 19.00 น. โดยธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

 1. ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ เวลาทำการปกติของ ธ.ก.ส.
 2. ชำระด้วยเงินสด จำนวนเงิน ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมในการชำระ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ค่าบริการ 10 บาท ต่อรายการ/ครั้ง และสาขาในภูมิภาค ค่าบริการ 15บาท ต่อรายการ/ครั้ง
 4. ชำระเงินกู้ได้ทุกวัน ภายในเวลา 19.00 น. โดยธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
True Money

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์ ทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส

 1. ชำระเงินผ่าน ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส ทั่วประเทศ เปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติ
 2. รับชำระเฉพาะเงินสด จำนวนเงินรับชำระไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมการให้บริการชำระเงิน 10 บาทต่อรายการ
 4. ชำระเงินกู้ได้ทุกวัน ภายในเวลา 19.00 น. โดยธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
GHB Pay Card

ตัวอย่างบัตรชำระเงินกู้ (GHB Pay Card)

เพียงลูกค้าติดต่อขอรับบัตรชำระเงินกู้ (GHB Pay Card) ได้ที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนำบัตรนี้และหรือแบบฟอร์มการชำระเงินกู้ที่มีแท่งบาร์โค้ด ไปชำระที่ตัวแทนทั้ง 9 แห่ง ทุกครั้ง

ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเงินกู้ที่มีแท่งบาร์โค้ด