ช่องทางชำระเงินงวด

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

วิธีชำระผ่านตัวแทน

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 1. ชำระเงินกู้ได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
 2. ชำระเงินกู้ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวัน จะมีผลในวันเดียวกัน หากชำระเงินกู้หลังเวลา 15.30 น. จะมีผลในวันถัดไป
 3. ชำระด้วยเงินสด ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 15 บาทต่อรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 15 บาทต่อรายการ

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่าน Cenpay

 1. ชำระหนี้เงินกู้โดยใช้บัตร Ghbpay Card หรือ แบบฟอร์มการรับชำระหนี้เงินกู้ที่มีแถบบาร์โค้ด โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ เซ็นทรัล, B2S ,แฟมิลี่มาร์ท,Top Supermarkets , ร้านมัทซึโมโตะ, ร้านไทวัสดุ, ออฟฟิชเมท, เพาเวอร์บาย,
โรบินสัน, และซุปเปอร์สปอร์ต ซึ่งมีจุดให้บริการรับชำระมากกว่า 1,900 จุดทั่วประเทศ
 2. กรณีลูกค้าชำระภายในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน ธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน และหากลูกค้าชำระหลังเวลา 18.01 น. ธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ในวันถัดไป
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
 3. ชำระด้วยเงินสด ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 15 บาทต่อรายการ
  ณ แฟมิลี่มาร์ท และTop Supermarkets ลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 5 บาท/รายการ
  และโปรโมชั่นอื่นๆ อีกมากมายตามประกาศของ Cenpay

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์

 1. การชำระหนี้เงินกู้ ผ่าน เคาน์เตอร์ เพย์@โพสต์ ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน จะมีผลในวันเดียวกันหากชำระเงินกู้ หลังเวลา 18.00 น. จะมีผลในวันถัดไป
 2. ลูกค้าสามารถชำระเงินกู้ได้ ไม่เกินรายการละ 50,000 บาท โดยรับชำระไม่เกิน 100,000 บาท / บัญชี / วัน
 3. ค่าธรรมเนียมในการชำระ 10 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์ Big C

 1. ลูกค้าสามารถชำระหนี้เงินกู้โดยใช้บัตร Ghbpay Card หรือ แบบฟอร์มการรับชำระหนี้เงินกู้ที่มีแถบบาร์โค้ด โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ Big C หรือร้านค้าที่มี สัญลักษณ์ Big C ทุกสาขา ซึ่งมีจำนวน6,500 จุดบริการทั่วประเทศ
 2. อัตราค่าธรรมเนียมปกติ จำนวน 10 บาท/รายการ
  - วงเงินรับชำระไม่เกิน 49,000.- บาท/รายการ
 3. กรณีลูกค้าชำระภายในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน ธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน และหากลูกค้าชำระหลังเวลา 18.01 น. ธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ในวันถัดไป ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์ เทสโก้ โลตัส

 1. ชำระได้ที่เคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทั่วประเทศ เปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติ
 2. ชำระด้วยเงินสด จำกัดวงเงินในการรับชำระ จำนวนเงิน ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมในการชำระ 10 บาทต่อรายการ ทั่วประเทศ หรือ ตามโปรโมชั่น Testus
 4. กรณีลูกค้าชำระภายในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน ธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน และหากลูกค้าชำระหลังเวลา 18.01 น. ธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ในวันถัดไป ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.62 เป็นต้นไป)

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

 1. ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ เวลาทำการปกติของ ธ.ก.ส.
 2. ชำระด้วยเงินสด จำนวนเงิน ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมในการชำระ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ค่าบริการ 10 บาท ต่อรายการ/ครั้ง และสาขาในภูมิภาค ค่าบริการ 15บาท ต่อรายการ/ครั้ง
 4. ชำระเงินกู้ภายในเวลา 18:00 น. ของทุกวัน จะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน
  หมายเหตุ : ธ.ก.ส. ปิดชำระเงินกู้เวลา 18:01 น.
mPay

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านจุดชำระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น

 1. ชำระที่จุดรับชำระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น เปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติ
 2. ชำระด้วยเงินสด ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 12 บาทต่อรายการ
 4. ธนาคารจะทำการตัดชำระหนี้เงินงวดในวันทำการธนาคารถัดไปนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงิน
True Money

บริการรับชำระเงินงวดค่าบ้านผ่านเคาน์เตอร์ ทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส

 1. ชำระเงินผ่าน ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส ทั่วประเทศ เปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติ
 2. รับชำระเฉพาะเงินสด จำนวนเงินรับชำระไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมการให้บริการชำระเงิน 10 บาทต่อรายการ
 4. ธนาคารจะทำการตัดชำระหนี้เงินงวดในวันทำการธนาคารถัดไปนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงิน
GHB Pay Card

ตัวอย่างบัตรชำระเงินกู้ (GHB Pay Card)

เพียงลูกค้าติดต่อขอรับบัตรชำระเงินกู้ (GHB Pay Card) ได้ที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนำบัตรนี้และหรือแบบฟอร์มการชำระเงินกู้ที่มีแท่งบาร์โค้ด ไปชำระที่ตัวแทนทั้ง 9 แห่ง ทุกครั้ง

ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเงินกู้ที่มีแท่งบาร์โค้ด