ระบบบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

บริการนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้ลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถใช้บริการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเอกสาร ดังนี้
1. ใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้
2. หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเงินงวดใหม่ที่ต้องผ่อนชำระ
3. หนังสือแจ้งผลการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
4. หนังสือปรับอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดเพิ่ม
5. หนังสือข้อมูลเครดิต
6. หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้
7. แจ้งการใช้สิทธิการส่งข้อมูลสรรพากร

วีดีโอแนะนำขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้

ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับชำระหนี้เงินกู้