วิธีปิดการเข้าถึงแบบพิเศษ

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

คำอธิบาย

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน *หน้าจอเมนูตั้งค่าขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์มือถือ และ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

Samsung

Huawei

OPPO

วิธีปิดการเข้าถึงแบบพิเศษ Oppo

Vivo

วิธีปิดการเข้าถึงแบบพิเศษ Vivo