เครื่องรับเงินฝากประชารัฐ

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

Mobile Deposit Machine หรือ MDM

เป็นเครื่องฝากเงินแบบพกพา ซึ่งจะให้พนักงานออกไปรับบริการตามแหล่งชุมชน โดยจำกัดวงเงินสูงสุดในการรับฝากเงินทั้งวงเงินต่อรายลูกค้าและวงเงินต่อรายพนักงาน ไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งถ้าวงเงินครบกำหนดพนักงานจะต้องนำเครื่องกลับมาตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินกับรายการฝากเงิน (ใบสรุปรายการTotal Slip) เสร็จแล้วจึงสามารถออกไปรับบริการต่อได้