ชำระค่าสาธารณูปโภค

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

วิธีรับชำระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร

ประเภทที่เปิดให้บริการ
1. ค่าไฟฟ้านครหลวง
2. ค่าโทรศัพท์บ้าน NT TOT, NT TOT(โทรศัพท์เคลื่อนที่)
3. ค่าเบี้ยประกัน บริษัท AIA
4. ค่าบัตรเครดิต ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (KTC)
5. ค่าเบี้ยประกัน บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด
6. กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช)
7. ค่าเบี้ยประกัน บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
8. ค่าเบี้ยประกัน บริษัทเทเวศน์ประกันภัย

วิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ประเภทที่เปิดให้บริการ
1. ค่าไฟฟ้านครหลวง
2. ค่าโทรศัพท์บ้าน (NT TOT)
3. ค่าน้ำประปานครหลวง
4. ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
6. ค่าเบี้ยประกันบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)