ระบบสร้าง QR Code สำหรับชำระบัญชีเงินกู้ ธอส.

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

ขั้นตอนการจ่ายค่าบ้านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร เพื่อสร้าง QR CODE ชำระเงินกู้