เครื่องรับชำระเงินกู้ LRM

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

แนะนำบริการรับชำระเงินกู้ ผ่านเครื่อง LRM

เครื่องชำระเงินกู้ หรือ LRM - ใช้สำหรับให้ลูกค้าชำระเงินกู้ด้วยตนเอง (เงินสดเท่านั้น) ซึ่งจะสามารถชำระเงินกู้ได้ทีละหลายๆบัญชี โดยที่ลูกค้าจะต้องใส่หมายเลขเงินกู้หรือแสกนบาร์โค้ดบนบัตร GHB PAY Card ก่อน แล้วระบบจะประมวลผลออกมาว่าลูกค้ามีบัญชีเงินกู้อยู่กี่บัญชี ซึ่งจะให้เลือกได้ว่าลูกค้าต้องการชำระบัญชีไหนบ้าง อีกทั้งยังสามารถแก้ไขเงินงวดได้ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าเงินงวด