วิธีการฝากเงิน/ชำระเงินกู้ ผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ แบบยืนยันตัวตน

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

คำอธิบาย

เพื่อความปลอดภัยในการฝากเงิน/ชำระเงินกู้ ผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการฝากเงิน/ชำระเงินกู้ ผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ แบบยืนยันตัวตน