เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว

เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว

คำถามที่พบบ่อย

1. เปิดบัญชีเงินฝากได้กี่บัญชี
- ไม่จำกัดจำนวนบัญชี

2. เปิดบัญชีชื่อร่วมได้หรือไม่
- ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากชื่อร่วมได้

3. เปิดบัญชีเงินฝากแล้วสามารถฝาก – ถอนได้หรือไม่
- สามารถฝาก – ถอนได้

4. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
-  สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย

5. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
-  สามารถโอนผ่าน Mobile Application GHB ALL GEN ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฯ เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์