เงินฝากธอส.ประชารัฐ

เงินฝากธอส.ประชารัฐ

คำถามที่พบบ่อย

1. กลุ่มลูกค้าใดที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้
- ลูกค้าที่ผ่านโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (Financial Literacy) เท่านั้น

2. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- ขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป

3. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ 

4. ใช้เป็นบัญชีหักค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ได้หรือไม่
- ได้

5. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย

6. เปิดบัญชีเงินฝากได้กี่บัญชี 
- 1 รายต่อ 1 บัญชี 

7. จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงินหรือไม่
- ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน