เงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll

เงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll

คำถามที่พบบ่อย

1. กลุ่มลูกค้าใดที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้
- พนักงานบริษัท/หน่วยงานภายนอกที่ใช้เป็นบัญชีโอนเงินเดือนของพนักงานบริษัท/หน่วยงานภายนอกผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์

2. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำจำนวนเท่าใด
- เปิดบัญชีเงินฝากโดยไม่ต้องนำฝากเงินในวันที่เปิดบัญชี(0.00บาท)

3. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ 

4. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย