เงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.

จุดประสงค์การเปิดบัญชี

หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ธอส.

รายละเอียดการฝากถอน

ใช้สำหรับสมัครหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ธอส. ได้

อัตราดอกเบี้ย

 • รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
  • ฝากครบงวดบัญชี 6 เดือน คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม
  • ฝากไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับโครงการ Members Get Members ณ วันที่ปิดบัญชี

การเปิดบัญชี

รายละเอียด

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • 1 คน / 1 บัญชี
 • ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม

คุณสมบัติ

เฉพาะลูกค้าสินเชื่อ ธอส. (ผู้กู้หลักหรือผู้กู้ร่วม)

บริการเสริม

บัตร ATM

 • ถอนเงินสด
 • โอนเงินระหว่างบัญชี ธอส. / ต่างธนาคาร
 • โอนชำระหนี้เงินกู้ ธอส. ได้ทั้งของตนเองและบุคคลอื่น
 • รับสิทธิพิเศษมากมาย