บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ฝากถอนคล่องตัว ผ่านตู้ ATM และสาขา ธอส. ทั่วไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

คำถามที่พบบ่อย

1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- 500 บาทขึ้นไป

2. หากไม่มีการฝาก – ถอนในบัญชีจะคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่
- หากบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ครั้งละ 50 บาท 

3. โอนเงินผ่าน Mobile Application ธนาคารได้หรือไม่
- สามารถโอนผ่าน Mobile Application ได้ 

4. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย