เงินฝากออมทรัพย์รับโชค

เงินฝากออมทรัพย์รับโชค

คำถามที่พบบ่อย

1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 0 บาท

2. หากไม่ได้ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. สามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่
- ไม่ได้

3. สามารถฝาก – ถอน ผ่าน Mobile Application ของธนาคารได้หรือไม่
- ได้

4. ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย