สลากออมทรัพย์ พราวพิมาน Plus ปี 2566

สลากออมทรัพย์ พราวพิมาน  Plus ปี 2566

คำถามที่พบบ่อย

1. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 มีราคาหน่วยละเท่าไร
- ราคาหน่วยละ 10,000,000 บาท

2. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus ปี  2566 มีอายุสลากกี่ปี
- 2 ปี

3. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus ปี  2566 มีอัตราดอกเบี้ยหน้าสลากต่อปีเท่าไร
- 2.00% ต่อปี

4. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus ปี  2566 มีมูลค่ารางวัลที่ 1 จำนวนเงินเท่าไร
- 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 

5. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus ปี  2566  มีจุดเด่นผลิตภัณฑ์อย่างไร
 -อัตราดอกเบี้ยหน้าสลาก 2.00% ต่อปี ให้ผลตอบแทนขั้นต่ำใกล้เคียงกับเงินฝากประจำ 2-ปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 (อัตราดอกเบี้ย 2.10% ณ ต่อปี หักภาษี 15% จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.79% ต่อปี) และยังสามารถลุ้นรางวัลใหญ่และรางวัลเลขท้าย 1 ตัว ได้อีก

6. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus ปี  2566 จำนวนเท่าไร จึงจะถูกรางวัลเลขท้ายทุกงวด
- ซื้อสลาก 10 หน่วย จำนวนเงิน 100 ล้านบาท ถูกรางวัลเลขท้าย 1 ตัว ทุกงวด  

7. หากไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus ปี  2566  ก่อนระยะเวลา 2 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงินเท่าไร
- ฝากไม่ครบ 6 เดือน ไถ่ถอน หักร้อยละ 1 ต่อหน่วย ได้รับเงินคืน 9,900,000 บาท
ฝากครบ 6 เดือนไม่ครบ 2 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 10,000,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย   

8. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus ปี  2566  ฝากครบ 2 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงินเท่าไร
- ฝากครบ 2 ปี ได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 10,400,000 บาทต่อหน่วย