สาขา / จุดให้บริการ

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว
สาขา เวลาทำการ / ติดต่อ แผนที่

ศูนย์บริการ(OSS) กบินทร์บุรี

ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 037-280-242
ดูแผนที่

สาขานิคมอุตสาหกรรม 304

525/18-19 หมู่ 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 037-218-883-5
แฟกซ์. 037-218-886
ดูแผนที่

สาขาปราจีนบุรี

147/1 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 037-200-343-5
แฟกซ์. 037-200-343
ดูแผนที่

สาขาปัตตานี

60/1-2 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
จันทร์ - ศุกร์
08.30-15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 073-334-095-6
แฟกซ์. 073-334-095 กด 7
ดูแผนที่

สาขาถนนโรจนะ

481 หมู่ 2 ถ.วังน้อย-โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 035-332271-6
แฟกซ์. 035-332271-6 ต่อ 105
ดูแผนที่

สาขาพระนครศรีอยุธยา

6/6-9 ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 035-245-167-72
แฟกซ์. 035-245-172
ดูแผนที่

สาขาพะเยา

963, 963/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 054-410-261-9
แฟกซ์. 054-410-272
ดูแผนที่

สาขาพังงา

17/30-31 อาคารพาณิชย์ ซอย อู่เรือ ถนน ศิริราษฏร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 076-414434-6
แฟกซ์. 076-414-437
ดูแผนที่

สาขาพัทลุง

4-6 ถ.เพียรยินดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 074-615601-5, 074-612803-7
แฟกซ์. 074-612-803-7
ดูแผนที่

สาขาพิจิตร

31/79-81 ถนน สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 056-616185-90
ดูแผนที่

สาขาพิษณุโลก

839,839/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 055-378-100-5
แฟกซ์. 055-378-100 ต่อ 116
ดูแผนที่

สาขาถลาง

59/11-12 ม.5 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 076-617-018 (19-21)
แฟกซ์. 076-617-018 ต่อ 107
ดูแผนที่

สาขาฉลอง

18/52-53 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 076-384632-5
แฟกซ์. 076-384635
ดูแผนที่

สาขาภูเก็ต

59/45-47 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 076-218-191-3
แฟกซ์. 076-218-191-3
ดูแผนที่

สาขามหาสารคาม

51, 51/1, 53/1 ถนนริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 043-711-206-9, 043-711-396-9 ต่อ 417
แฟกซ์. 043-711-206-9, 043-711-396-9 ต่อ 105
ดูแผนที่

สาขามุกดาหาร

44/32 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 042-615-411-5
ดูแผนที่

สาขายโสธร

55/3 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 0-4571-4592-3, 0-4571-4896-8
แฟกซ์. 0-4571-4592
ดูแผนที่

สาขายะลา

215/3-4 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
จันทร์ - ศุกร์
08.30-15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 073-223-551-5
แฟกซ์. 073-223-551-5 ต่อ 108
ดูแผนที่

สาขาร้อยเอ็ด

389,391 ถ.แจ้งสนิท(เทวาภิบาล) ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 043-512-715-9
แฟกซ์. 043-512-715-9 ต่อ 105
ดูแผนที่

สาขาระนอง

4/51 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
จันทร์ - ศุกร์
08.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 077-821-756, 077-821-718
แฟกซ์. 077-821-719
ดูแผนที่