สาขา / จุดให้บริการ

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว
สาขา เวลาทำการ / ติดต่อ แผนที่

สาขา อ่างทอง

54/83 ถนน เลี่ยงเมืองอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
โทร. 035-613-507-9
แฟกซ์. 035-613-488#6
ดูแผนที่

สาขา อำนาจเจริญ

219-219/1 ถนน ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
โทร. 045-511-367-70
ดูแผนที่

สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

277/1-3,271/5 ห้อง 321 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ถนน ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
จันทร์ - อาทิตย์
10.30 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- เฉพาะวันที่ 1 ของทุกเดือน และ วันที่ 28 ถึงวันสุดท้ายของทุกเดือน ปิดทำการ 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
โทร. 042-921-371-2, 042-921-496-7
ดูแผนที่

สาขา อุดรธานี

596/7 ถนน ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
โทร. 042-122-331-9
แฟกซ์. 042-122-330-9 ต่อ 208
ดูแผนที่

สาขา อุตรดิตถ์

294/5, 294/6 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
โทร. 055-440-435-8
แฟกซ์. 055-440-435-8 ต่อ 107
ดูแผนที่

สาขา อุทัยธานี

90/19 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
โทร. 056-524-445-8
แฟกซ์. 056-524-445-8 ต่อ 102
ดูแผนที่

สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

333 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ชั้น 3 ถนน เลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
จันทร์ - อาทิตย์
10.30 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- เฉพาะวันที่ 1 ของทุกเดือน และ วันที่ 28 ถึงวันสุดท้ายของทุกเดือน ปิดทำการ 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
โทร. 045-422-381-4
ดูแผนที่

สาขา อุบลราชธานี

263 ถนน อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
โทร. 045-265-801-8
แฟกซ์. 045-265-801-8 ต่อ 114
ดูแผนที่

สาขา อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

1177 ชั้น 3 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 16.00
เปิดบริการในอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
โทร. 02-0237556-9
แฟกซ์. 02-0237556-9 ต่อ 110
ดูแผนที่

สาขา เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

199, 199/1, 199/2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
จันทร์ - อาทิตย์
10.30 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- เฉพาะวันที่ 1 ของทุกเดือน และ วันที่ 28 ถึงวันสุดท้ายของทุกเดือน ปิดทำการ 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
โทร. 02-194-2753 , 02-194-2837-8 ,02-194-2919-20
แฟกซ์. กด 105
ดูแผนที่

สาขา เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

327 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช  ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
จันทร์ - อาทิตย์
10.30 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- เฉพาะวันที่ 1 ของทุกเดือน และ วันที่ 28 ถึงวันสุดท้ายของทุกเดือน ปิดทำการ 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
โทร. 075-392-862-5
แฟกซ์. 075-392-862-5 ต่อ 111
ดูแผนที่

สาขา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 338
990, 998 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
จันทร์ - อาทิตย์
10.30 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- เฉพาะวันที่ 1 ของทุกเดือน และ วันที่ 28 ถึงวันสุดท้ายของทุกเดือน ปิดทำการ 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
โทร. 044-229457-62
ดูแผนที่

สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ห้องเลขที่ 229/1 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่ 99/9 ม. 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
จันทร์ - อาทิตย์
10.30 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- เฉพาะวันที่ 1 ของทุกเดือน และ วันที่ 28 ถึงวันสุดท้ายของทุกเดือน ปิดทำการ 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
โทร. 053-179-731-5
แฟกซ์. 053-179-730
ดูแผนที่

สาขา เจริญนคร

257/6 ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
จันทร์ - อาทิตย์
10.30 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- เฉพาะวันที่ 1 ของทุกเดือน และ วันที่ 28 ถึงวันสุดท้ายของทุกเดือน ปิดทำการ 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
โทร. 02-469-8190 - 5
แฟกซ์. 02-469-8195 ต่อ 105
ดูแผนที่

สาขา สุเทพ

120/70 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
โทร. 053-283-701-6 Voice 7722-5
ดูแผนที่

สาขา เบตง

42 ,46 ถนนสฤษดิ์เดช ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
จันทร์ - ศุกร์
9.00 - 15.00
โทร. 073-235-303-08
ดูแผนที่

เคาน์เตอร์การเงินบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า

ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาเคหะร่มเกล้า) ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR143-144 เลขที่ 8/1-3 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
จันทร์ - อาทิตย์
10.30 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- เฉพาะวันที่ 1 ของทุกเดือน และ วันที่ 28 ถึงวันสุดท้ายของทุกเดือน ปิดทำการ 19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
โทร. 02-329-9201-5
แฟกซ์. 02-329-9206
ดูแผนที่

สาขา นครชัยศรี

79/8 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
โทร. 034-300755-7, 034-300716, 034-300718-9