สาขา / จุดให้บริการ

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว
สาขา เวลาทำการ / ติดต่อ แผนที่

ศูนย์บริการ(OSS) ฝาง

ที่ว่าการอำเภอฝาง ถนน โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 053-382-832
แฟกซ์. 053-382-833
ดูแผนที่

สาขาเชียงใหม่

260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 053-245276-8, 053-246469-71
แฟกซ์. 053-304-927 , 053-304928
ดูแผนที่

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

380-381 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
จันทร์ - อาทิตย์
11.00 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 053-903-767
แฟกซ์. 053-903-768
ดูแผนที่

สาขาสันกำแพง

72/2 หมู่ 7 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 053-330-102-5
แฟกซ์. 053-330-105
ดูแผนที่

สาขาสันทราย

399 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 053-354-264-7
แฟกซ์. 053-354-264-7
ดูแผนที่

สาขาเชียงราย

881/1-3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 053-600-746 - 51
แฟกซ์สินเชื่อ. 053-600-746 ต่อ 109
แฟกซ์การเงิน. 053-600-746 ต่อ 109
ดูแผนที่

สาขาแม่สาย

130 /1 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 053-734-357-60
แฟกซ์. 053-734-357 ต่อ 102
ดูแผนที่

สาขาเพชรบุรี

2/85-7 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 032-424-225-8
ดูแผนที่

สาขาเพชรบูรณ์

9/14 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 056-711-655-9
แฟกซ์. 056-711-655-9 ต่อ 117
ดูแผนที่

สาขาบึงสามพัน

18 หมู่ 10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 056-731-844-5
แฟกซ์. 056-731-846
ดูแผนที่

สาขาเลย

18/10-11 ถนน มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 042-833-573-6
แฟกซ์. 042-833-573-6 ต่อ 308
ดูแผนที่

สาขาแพร่

164/3-5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 054-621-490-5
ดูแผนที่

สาขาแม่ฮ่องสอน

2 ซอย 5 ถนน ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 053-611-843-6
แฟกซ์. 053-611-845
ดูแผนที่

สาขากระบี่

1/6-7 ถนนร่วมจิตร ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 15.30
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 075-630-483-5
แฟกซ์. 075-630-483-5
ดูแผนที่

สาขาไอทีสแควร์

333/100 ม.4 IT Square ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
จันทร์ - อาทิตย์
11.00 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 0-2576-0590-2
แฟกซ์. 02-576-0590*105
ดูแผนที่

เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

96 ม.1 บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
จันทร์ - อาทิตย์
11.00 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 0-2575-2259
แฟกซ์. 02-982-5894
ดูแผนที่

สาขาบิ๊กซีบางปะกอก

278 ม.1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี บางประกอก ชั้น 3 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
จันทร์ - อาทิตย์
11.00 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 02-428-1424
แฟกซ์. 02-428-1425
ดูแผนที่

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

3522 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น1 ฝั่งพลาซ่า ถนน ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
จันทร์ - อาทิตย์
11.00 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 02-375-8365
แฟกซ์. 02-375-8365 ต่อ 105
ดูแผนที่

สาขาบิ๊กซี บางนา

611 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาบางนา) ชั้น B ตรงข้ามร้านเทเลวิช ถ.เทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
จันทร์ - อาทิตย์
11.00 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 02-744-3490-4
แฟกซ์. 02-744-3490-4
ดูแผนที่

เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี อ่อนนุช

114 ศูนย์การค้าบิ๊กซี อ่อนนุช ชั้น 2 ห้อง 2CR214 ติดกับร้านกรุงไทยการแว่น ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
จันทร์ - อาทิตย์
11.00 - 18.00
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)
โทร. 0-2311-3960
แฟกซ์. 02-311-3961
ดูแผนที่