สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 สำหรับโปรโมชั่นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2567 (สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย)

(สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย)

สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 สำหรับโปรโมชั่นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2567 (สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย)

คำถามที่พบบ่อย

ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 สำหรับโปรโมชั่นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2567 (ซื้อสลากออมทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 -30  ธันวาคม 2566)

1. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus  Phase 2 มีราคาหน่วยละเท่าไร
- ราคาหน่วยละ 50,000 บาท

2. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2  มีอายุสลากกี่ปี
- 2 ปี

3. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus  Phase 2 มีอัตราดอกเบี้ยหน้าสลากต่อปีเท่าไร
- 1.50% ต่อปี

4. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 มีมูลค่ารางวัลที่ 1 จำนวนเงินเท่าไร
 - 3,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล เสี่ยงหมวด

5. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 มีจุดเด่นผลิตภัณฑ์อย่างไร
- มีรางวัล เลขท้าย 1 ตัว เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 4 ตัว ซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่ซื้อสลากออมทรัพย์จำนวนหลายหน่วยต่อครั้งทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได 
 

6. ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus  Phase 2 จำนวนเท่าไร จึงจะถูกรางวัลเลขท้ายทุกงวด

จำนวน(หน่วย) จำนวนเงิน(บาท) รางวัลที่ได้รับ ผลตอบแทนต่อปี
10 500,000 ถูกเลขท้าย 1 ตัว ทุกงวด 1.740%
100 5,000,000 ถูกเลขท้าย 1 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ทุกงวด 1.788 %
1,000 50,000,000 ถูกเลขท้าย 1 ตัว เลขท้าย 2 ตัว และเลขท้าย 3 ทุกงวด 1.836%
10,000 500,000,000

ถูกเลขท้าย 1 ตัว เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
และเลขท้าย 4 ทุกงวด

1.860 %
100,000 5,000,000,000 ถูกเลขท้าย 1 ตัว เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 4 ทุกงวด และได้รางวัลที่ 2 จำนวน 25 รางวัล
2.040 %

7. หากไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus  Phase 2 ก่อนระยะเวลา 2 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงินเท่าไร
- ฝากไม่ครบ 3 เดือน ไถ่ถอนหักร้อยละ1 ต่อหน่วย ได้รับเงินคืน 49,500 บาท
  ฝากครบ 3 เดือนไม่ครบ 2 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 50,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย   

8. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus  Phase 2 ฝากครบ 2 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงินเท่าไร
- ฝากครบ 2 ปี ได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 51,500 บาทต่อหน่วย