บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์

บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์

รายละเอียดการฝากถอน

รายละเอียดการฝากถอน

 • ฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวนที่เท่ากับตอนเปิดบัญชี (เลือกได้ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท) เป็นเวลา 24 เดือน
 • ผ่อนผันให้ขาดฝากได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลาฝาก 24 เดือน และ ต้องฝากให้ครบ 24 ครั้ง โดยลูกค้าสามารถฝากเงินงวดสุดท้ายได้จนถึงวันที่ก่อนครบกำหนด การฝาก 1 วัน และไม่สามารถนำเงินมาฝาก หลังจากวันที่ครบกำหนดการฝาก (24 เดือน)ได้
 • ฝากด้วยการหักผ่านบัญชีเงินฝากคู่โอน (Direct Debit)ได้ ไม่ต้องไปฝากเองที่สาขาทุกเดือนโดยระบบจะโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ทุกๆเดือนจนครบตามกำหนดธนาคารจะยกเลิกการหักบัญชี เมื่อฝากครบตามกำหนด
 • ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ นอกจากถอนเพื่อปิดบัญชี

ระยะเวลาฝาก

24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • บวกเพิ่ม 1% ต่อปีจาก อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร และจะได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • จ่ายดอกเบี้ยรายปี

การเปิดบัญชี

รายละเอียด

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • เปิดได้ 1 บัญชีต่อ 1 คน
  • โดยจะนับรวมบัญชีเงินฝากประจำสินเคหะด้วย ถ้าลูกค้ายังมีบัญชีเงินฝากประจำสินเคหะอยู่ จะไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ได้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาทั่วไป
 • บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ