บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ธุรกิจบริหารเงินคล่องตัว ด้วยการสั่งจ่ายเช็คแทนการพกเงินสด

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

คำถามที่พบบ่อย

1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่
- เปิดเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป โดยผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารประเภทใดก็ได้ เปิดไว้ที่สาขาใดก็ได้โดยมีจำนวนเงินฝากอย่างน้อย 100,000 บาท 

2. สามารถใช้เช็คกับบัญชีเงินฝากได้กี่ฉบับ
- ใช้เช็คได้ไม่เกินเดือนละ 20 ฉบับ