กิจกรรมเชิญชวน "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) ประจำปี 2567

ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้รณรงค์และจัดกิจกรรมเชิญชวน "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) ประจำปี 2567"

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกท่านร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น.

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
22 มี.ค.2567