ธอส. ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ลดดอกเบี้ยเหลือ 2.5% นาน 6 เดือน