ธอส.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เว็บไซต์แอบอ้างใช้ LOGO ธอส. เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกรณีที่ Website bankktc.com และ ktcvip.com แอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการสินเชื่อ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดทางอาญา โดย ธอส. ไม่มีนโยบายปล่อยสินเชื่อผ่าน Website bankktc.com และ ktcvip.com รวมถึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Website ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ธนาคารขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลของ Website bankktc.com และ ktcvip.com เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน สอบถามรายละเอียด หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  

 ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
21 มิถุนายน 2565