ธอส. ร่วมกับสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU โครงการ Life Begins with GHB จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เงินฝากดอกเบี้ยสูง

ธอส. ร่วมกับสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU โครงการ Life Begins with GHB จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เงินฝากดอกเบี้ยสูง 

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ นางสาวกรกช คุณาลังการ นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “โครงการ Life Begins with GHB” ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมฯ ที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 1,700 รายทั่วประเทศได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษของ ธอส. ภายใต้โครงการ Life Begins with GHB
 

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ธอส. มุ่งมั่นเดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” อย่างต่อเนื่อง โดยได้สานฝันให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ครอบคลุมลูกค้าประชาชนในหลากหลายอาชีพ และเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น ธอส. จึงได้ร่วมมือกับสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าวผ่าน “โครงการ Life Begins with GHB” อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.15% ต่อปี (MRR-3.75%) ปีที่ 2 เท่ากับ 3.40% ต่อปี (MRR-3.50%) ปีที่ 3 เท่ากับ 4.25% ต่อปี (MRR-2.65%) เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเท่ากับ 3.60% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นปีแรกเพียงเดือนละ 4,300 บาทเท่านั้น สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินนิติกรรม ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 3% ต่อปี (MRR-3.90%) ปีที่ 2 เท่ากับ 3.35% ต่อปี (MRR-3.55%) ปีที่ 3 เท่ากับ 3.85% ต่อปี (MRR-3.05%) เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเพียง 3.40% ต่อปี (ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.90% ต่อปี) ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน ผ่อนสบายนานสูงสุดถึง 40 ปี ยื่นกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 

นอกจากนี้ สมาชิกของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ยังจะได้รับสิทธิ์ออมเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง กับ “เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings” อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี สำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาของธนาคารขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน พิเศษ!! ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากอีกด้วย 

นางสาวกรกช คุณาลังการ นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในนามของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ ธอส. ที่ให้การสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย กว่า 1,700 ราย ได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำและเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มมากขึ้น และออมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ให้ผลตอบแทนสูง 

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อเพื่อขอรับหลักฐานการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อนำมาประกอบการยื่นกู้ หรือฝากเงินได้ที่ office@tida.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร   0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
15 พฤศจิกายน 2566