ธอส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทประจำ ลงอีก 0.50% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทประจำ 3 ปี และ 5 ปี ลงอีก 0.50% โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทประจำ 3 ปี และ 5 ปี ลงอีก 0.50% โดยเงินฝากและ ตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทประจำ 3 ปี จากเดิม 3.00% ปรับลดเหลือ 2.50% ส่วนเงินฝากประจำและตั๋วสัญญา ใช้เงินประเภท 5 ปี จากเดิม 3.50% ปรับลดเหลือ 3.00% ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นธนาคารของรัฐ ที่มีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% รับประกันความมั่นคง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
4 มิถุนายน 2553