สร้างบ้านในฝัน...กับโปรโมชั่นสินเชื่อปลูกสร้างบ้าน ธอส. ดอกเบี้ย 0% ในงานรับสร้างบ้าน 2009 วันที่ 19-23 ส.ค. ศกนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก ให้กู้ปลูกสร้าง ไถ่ถอน และกู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้างอาคาร พร้อมลดค่าประเมินเหลือ 1,200 บาท ทุกวงเงินกู้ในงานรับสร้างบ้าน 2009 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2552

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมวงเงิน 200 ล้านบาท สำหรับปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้าที่ต้องการกู้เพื่อ ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง กู้ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้างอาคาร อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-12 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-2.50% (เฉลี่ยปีแรก 3.00%) ปีที่ 2-3 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR – 2.00% หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR – 1.00% (สำหรับลูกค้ารายย่อยสวัสดิการ) และ MRR – 0.50% สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR ตามประกาศธนาคาร เท่ากับ 6.50% พิเศษเฉพาะลูกค้าที่จองสิทธิ์ใน งานรับสร้างบ้าน 2009 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2552 เท่านั้น ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 นอกจากนี้ ลูกค้ายังได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าประเมินราคาหลักประกันเหลือเพียง 1,200 บาท ทุกวงเงินกู้ เพียงนำ บัตรประชาชนยื่นขอจองสิทธิ์ได้ที่บูธ ธอส.

เงื่อนไขสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง บ้านกับ ธอส. จะต้องสร้างบ้านให้เสร็จอย่างน้อย 20% ก่อนรับเงินกู้งวดแรก หากลูกค้าประสงค์จะรับเงินงวดแรกโดยไม่มีผลงานก่อสร้าง หรือผลงาน ก่อสร้างไม่ถึง 20% ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่นบวกเพิ่มอีก 0.50% ตามระเบียบ ที่ธนาคารกำหนด แต่กรณีลูกค้าที่ยื่นขอกู้ปลูกสร้างโดยใช้บริษัทสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจะสามารถรับเงินงวดแรกได้เลยโดยไม่ต้องมีผลงานก่อ สร้าง หรือผลงานก่อสร้าง ไม่ถึง 20% และสามารถใช้สิทธิอัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่นดังกล่าวได้โดยไม่ต้องบวกอัตรา ดอกเบี้ยเพิ่ม 0.50% ตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด

นายขรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นโอกาสดีสำหรับลูกค้าที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยในช่วงนี้ การขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านกับธอส.นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้าง บ้านในฝันให้เป็นจริงได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะ นอกจากจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษภายในงานแล้ว ยังได้เลือกบ้านในทำเลที่ถูกใจ อีกด้วย นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ “ธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร” ธนาคารยังได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา สินเชื่อบ้านทุกประเภท อาทิ สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ เพื่อปลูกสร้างบ้าน สินเชื่อเพื่อต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยพร้อมอุปกรณ์หรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับลูกค้าที่สนใจ เชิญแวะมาปรึกษาได้ที่ บูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายในงาน หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th