ประกาศผลผู้ชนะการประมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตามที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (“ธนาคาร”) ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร จำนวน ๗ กอง โดยผ่านวิธีการประมูลนั้น

ธนาคารขอประกาศผลผู้ชนะการประมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว โดย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประมูลซื้อสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่จัดจำหน่ายทั้งหมด ๗ กอง

 

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์