โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนปรับปรุงแชทบอท (Chatbot) เพื่อขยายการให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n8664.aspx
https://www.ghbank.co.th/news/detail/prnews/press-30-08-2564