ขอแจ้ง ปิด ให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า และศูนย์บริการธนาคาร OSS ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด