ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตอบแทนสู่สังคมไทย ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนอย่างต่อเนื่องกับโครงการ “G H BANK Home Care Mobile”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เห็นความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมเพื่อเยาวชนของชาติได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยจัดทำโครงการ “G H BANK Home Care Mobile” ปฏิบัติการซ่อม เคลื่อนที่ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อิตาเลี่ยนไทย หวังสร้างเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพเพื่อตอบแทนสู่สังคม

นายขรรค์  ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนชาวไทยมาโดยตลอด ธนาคารจึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางจัดโครงการ “G H BANK  Home Care Mobile” ปฏิบัติการซ่อมเคลื่อนที่ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อิตาเลี่ยนไทย โดยจัดรถโมบายเคลื่อนที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรางน้ำ ทาสี เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งพัดลม และให้ความรู้ในการดูแลรักษาที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งยังได้มอบเครื่องเล่น และอุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนให้แก่น้องๆ ไว้พัฒนาร่างกายและจิตใจอีกด้วย

สำหรับโครงการ G H BANK Home Care Mobile ปฏิบัติการซ่อมเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่ ธอส. ได้ดำเนินการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งได้ความร่วมมือจากสำนักงานเขตห้วยขวาง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียน ในเขตห้วยขวาง รวม 9 ศูนย์ โดยการจัดช่างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถไว้ใจได้ เข้าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบึงพระราม 9 และชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา และในปฏิบัติการซ่อมเคลื่อนที่ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโรงปูนฝั่งใต้