กรรมการผู้จัดการ ให้สัมภาษณ์ในรายการ CEO ซี้ปึ้ก ณ ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552 คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ให้สัมภาษณ์ในรายการ CEO ซี้ปึ้ก พร้อมกับเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับชอบต่อสังคม (CSR) โดยธนาคารได้สนับสนุนการจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ของตลาดน้ำอัมพวา ในระยะที่ 1-2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สวยงาม สมกับได้รับรางวัล World Heritage Award อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อมและวิถีไทยอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และจะออกอากาศทาง ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 27 ธันวาคม เวลา 01.00 น.