ยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวไทยเทียบระดับมาตรฐานสากล ให้สมกับรางวัล World Heritage Award จาก UNESCO

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา เพื่อเป็นโครงการต้นแบบและยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวไทยดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั่วโลก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามนโยบาย “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก”  โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์) เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการ “ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา”  ให้แก่เทศบาลตำบลอัพวาณ ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 นี้

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า  ตามที่ธนาคารได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำโครงการ “ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา”  ไปเมื่อเดือนมีนาคม
ที่ผ่านมา โดยธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท  ในการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา และพื้นที่โดยรอบให้เป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เวลา 3 เดือน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2552) เพื่อยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้รับมาตรฐานสากล เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ให้พร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้สมกับรางวัล World Heritage Award ที่ได้รับจาก UNESCO ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเที่ยวชมมากยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวไทย ตามนโยบาย “เศรษฐกิจไทยครึกครื้น ประเทศไทยคึกคัก” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากโครงการ “ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา” แล้วนั้น ธนาคารยังเน้นส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ที่ทำการค้าขายได้มีรายได้จากการ ท่องเที่ยวมากขึ้น โดยมอบร่มขนาด 36 นิ้ว  จำนวน 300 คัน ร่มขนาดใหญ่พิเศษ 50 นิ้ว จำนวน 300 คัน ผ้าใบจำนวน 247 อัน ป้ายร้านค้า จำนวน 300 อัน และแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำอัมพวา จำนวน 10,000 ชุด ให้กับชุมชนอัมพวาทั้งตลาดน้ำ และตลาดบกฝั่งบริเวณถนนโชติธรรมรงค์ ถนนพวงสมบูรณ์  ถนนเลียบนที ถนนเลียบคลองอัมพวา ระยะทางรวมประมาณ 600 เมตร โดยจะติดตั้งเป็นระยะเวลา 2 ปี

นายขรรค์ กล่าวต่อว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้ ประชาชนคนไทยได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพนั้น อีกนโยบายหนึ่งที่ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการควบคู่เสมอมา คือ การสนับสนุนและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และกีฬา ซึ่งการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวาในครั้งนี้ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย สถาปัตยกรรม สินค้าและบริการต่างๆ โดยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กรในด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร