ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลอัมพวา ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้สถานที่ท่องเที่ยวไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลอัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำโครงการ “ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำ อัมพวา” เพื่อเป็นโครงการต้นแบบและยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวไทยให้มีภาพลักษณ์ที่สวย งามเป็นระเบียบ ตามมาตรฐานสากล ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ให้พร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำโครงการ “ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา” โดยธนาคารให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์ของตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา และพื้นที่โดยรอบให้เป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่และยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวให้ มีความสวยงามและได้รับมาตรฐานในระดับสากล

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้ ประชาชนคนไทยได้มี ที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพนั้น อีกนโยบายหนึ่งที่ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการควบคู่เสมอมา คือ การสนับสนุนและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และกีฬา ซึ่งการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวาในครั้งนี้ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย สถาปัตยกรรม สินค้าและบริการต่างๆ โดยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กร ในด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร” นายขรรค์ กล่าว

ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวไทย ตามนโยบาย “เศรษฐกิจไทยครึกครื้น ประเทศไทยคึกคัก” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย และเชื่อมั่นได้ว่าจะมีนักท่องเที่u3618 .วทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวากันอย่างคึกคัก โดยเทศบาลตำบลอัมพวาจะใช้เวลาในการดำเนินการปรับภูมิทัศน์เป็นเวลา 3 เดือน (ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2552) และหลังจากนั้นก็จะได้เห็นถึงภาพลักษณ์ใหม่ของตลาดน้ำอัมพวาที่สวยงามเป็น ระเบียบเรียบร้อย ให้สมกับรางวัล WorldHeritage Award ที่ได้รับจาก UNESCO ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเที่ยวชมมากยิ่งขึ้น