ธอส.ร่วมกับ สจว. รุ่น108 และข้าราชการตำรวจ บก.ปปป. ลงพื้นที่สร้างบ้านตามโครงการสร้างบ้านด้วยเพลง

           เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์และปฏิบัติการ พร้อมด้วยอาสาสมัคร ผู้มีจิตอาสาจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) รุ่น 108    ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงการ (บก.ปปป.) พนักงานธนาคาร และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย ลงแรงสร้างบ้านหลังใหม่ 1 หลัง ให้แก่ ครอบครัว คุณอำนาจ ไกยสม และซ่อมแซมบ้านจำนวน 2 หลังให้กับครอบครัวคุณสวง ไกยสม และคุณนิตยา ไกยสม  ณ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยนี้เป็นไปตามโครงการสร้างบ้านด้วยเพลง ซึ่งตั้งเป้าหมายสร้าง - ซ่อมแซมบ้าน รวมไม่น้อยกว่า 600 หลัง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา อยุธยา สระบุรี และลพบุรี  งานนี้นับเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมมือร่วมใจเป็นแบบอย่างที่ดี ทำดีสร้างสรรค์   สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีและความมีน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกัน และที่สำคัญเป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง