ธอส. มอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬา แก่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย งวดที่ 3 ประจำปี 2551

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนงวดที่ 3 ประจำปี 2551 จำนวนเงิน 2 ล้านบาท ให้แก่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ตามโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา ทั้งในระดับพื้นฐานไปจนถึงความเป็นเลิศ และอาชีพ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย โดยมีคุณพิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่