ธอส. ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็น ผู้สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ในโครงการ “จิมมี่-โรสลิน คาร์เตอร์ สร้างบ้าน ลุ่มน้ำโขง 2552” ที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 82 หลังด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด 3 ปี ภายใต้แนวคิด ธอส. สานฝัน เพื่อบ้านเพื่อคุณ


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี พระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 โดยสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมระดับชาติในโครงการ “จิมมี่-โรสลิน คาร์เตอร์ สร้างบ้าน ลุ่มน้ำโขง 2552” ขององค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้สนับสนุนระดับบรอนซ์ ได้รับโอกาสในการสร้างบ้านในโครงการ 1 หลัง พร้อมส่งอาสาสมัครร่วมสร้างบ้าน ซึ่งนำโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จิมมี่ คาร์เตอร์ และภริยา ร่วมกับอาสาสมัครจากทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสนด้านที่อยู่อาศัยและพัฒนา คุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน โดยสร้างบ้านให้กับ 82 ครอบครัว ที่ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับความไว้วางใจในการเป็น ผู้สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษสุดนาน 3 ปี พร้อมอนุมัติ สินเชื่อรายย่อยเป็นงบประมาณการสร้างบ้าน 82 หลังๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16.4 ล้านบาท


นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตระหนักดีถึงการให้ความสำคัญกับการตอบแทนกลับสู่สังคม ตลอดมา และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552ธนาคารจึงได้เข้าร่วมกับองค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล ในการส่งเสริมช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้มี ที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการ “จิมมี่-โรสลิน คาร์เตอร์ สร้างบ้าน ลุ่มน้ำโขง 2552” ขององค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล ระดับบรอนซ์ ซึ่งได้รับโอกาสใน การสร้างบ้าน 1 หลัง พร้อมส่งอาสาสมัครนำทีมโดยคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานธนาคารที่มีจิตอาสา ร่วมสร้างบ้านร่วมกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จิมมี่ คาร์เตอร์ และภริยา ร่วมกับอาสาสมัครจากทั่วโลก


นอกจากนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังได้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจาก มูลนิธิฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการซึ่งมีราคาต่ำเนื่องจากใช้ อาสมัครในการปลูกสร้างจึงไม่มีค่าแรง โดยธนาคารสนับสนุนให้สินเชื่อต่อหลัง เป็นค่าที่ดินต่อแปลงๆ ละ 50 ตรว.ๆ ละ 1,000 บาท ค่าวัสดุในการสร้างบ้าน 150,000 บาท รวมเป็นเงินต่อหลังคือ 200,000 บาท รวม 82 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 16.4 ล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี ปีที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ย 3% ปีที่ 2-3 คิดอัตราดอกเบี้ย MRR – 1.50% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ย MRR – 1% (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50 %)


“สำหรับดอกเบี้ย 3 ปีสำหรับโครงการนี้ ธนาคารได้อนุมัติขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องจากเพื่อเป็นการร่วมตอบแทนสู่สังคม โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขอสินเชื่อจากธนาคาร ทั้งนี้การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยครั้งนี้เกิดจากการความร่วมมือ ระหว่างธนาคารกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) ซึ่งธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้าน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านที่อยู่อาศัยของธนาคาร นอกเหนือจากโครงการ CSR ด้านอื่นๆ อาทิ โครงการ ธอส.สานฝันโรงเรียนของหนู โครงการจักรยานยืมเรียนเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา เป็นต้น ภายใต้แนวคิด ธอส. สานฝัน เพื่อบ้านเพื่อคุณ” นายขรรค์กล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. โทร.0-2645-9000