ปีรายการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ดาวน์โหลดDateYMD
2567อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม7 พฤษภาคม 256720240507อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เก็บออม
2567อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings5 เมษายน 256720240405อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings
2567อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings1 เมษายน 256720240401อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings
2567อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings22 มีนาคม 256720240322อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings
2567อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Love15 กุมภาพันธ์ 256720240215อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Love
2567อัตราดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน13 กุมภาพันธ์ 256720240213อัตราดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน
2566อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings19 ธันวาคม 256620231219อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB Welfare Savings
2566อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว8 พฤศจิกายน 256620231108อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว
2566อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ1 พฤศจิกายน 256620231101อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2566อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม9 มิถุนายน 256620230609อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2566อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 3 เดือน28 เมษายน 256620230428อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 3 เดือน
2566อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 12 เดือน28 เมษายน 256620230428อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ D-Fixed 12 เดือน
2566อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ17 กุมภาพันธ์ 256620230217อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2565อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings4 ตุลาคม 256520221004อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2565อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม4 ตุลาคม 256520221004อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2565อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.4 ตุลาคม 256520221004อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2565อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL4 ตุลาคม 256520221004อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL
2565อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร4 ตุลาคม 256520221004อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2565อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL4 ตุลาคม 256520221004อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร26 เมษายน 256420210426อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL1 เมษายน 256420210401อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก GHB ALL Savings สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL1 เมษายน 256420210401อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL1 เมษายน 256420210401อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2564อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL1 เมษายน 256420210401อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ30 พฤศจิกายน 256320201130อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL9 ตุลาคม 256320201009อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings9 ตุลาคม 256320201009อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll9 ตุลาคม 256320201009อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.9 ตุลาคม 256320201009อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL16 กันยายน 256320200916อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL16 กันยายน 256320200916อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีใหม่บนระบบ Application GHB ALL
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL16 กันยายน 256320200916อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บนระบบ Application GHB ALL
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.15 กรกฎาคม 256320200715อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม27 พฤษภาคม 256320200527อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings9 เมษายน 256320200409อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ9 เมษายน 256320200409อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.9 เมษายน 256320200409อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.6 มีนาคม 256320200306อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร17 กุมภาพันธ์ 256320200217อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll17 กุมภาพันธ์ 256320200217อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ17 กุมภาพันธ์ 256320200217อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2563อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค17 กุมภาพันธ์ 256320200217อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ16 ธันวาคม 256220191216อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Campus Savings
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ GH BANK Pay-Roll
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส. รักการออม
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.1 ธันวาคม 256220191201อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค1 พฤศจิกายน 256220191101อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2562อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค4 มิถุนายน 256220190604อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
2561อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ26 พฤศจิกายน 256120181126อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ
2559อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร30 ธันวาคม 255920161230อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร