รายการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ดาวน์โหลดDateYMD
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก9 พฤษภาคม 256720240509

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ย้อนหลัง

รายการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ดาวน์โหลดDateYMD
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก16 ตุลาคม 256620231016
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก22 สิงหาคม 256620230822
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก9 มิถุนายน 256620230609
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก10 เมษายน 256620230410
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก14 กุมภาพันธ์ 256620230214
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก9 ธันวาคม 256520221209
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก4 ตุลาคม 256520221004
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก16 มิถุนายน 256520220616
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก26 เมษายน 256420210426
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก30 ธันวาคม 256320201230
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก9 ตุลาคม 256320201009
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก15 กรกฎาคม 256320200715
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก27 พฤษภาคม 256320200527
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก9 เมษายน 256320200409
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก6 มีนาคม 256320200306
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก26 กุมภาพันธ์ 256320200226
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก7 กุมภาพันธ์ 256320200207
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก4 กุมภาพันธ์ 256320200204
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก1 ธันวาคม 256220191201
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก13 พฤศจิกายน 256220191113
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก6 กันยายน 256220190906
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก26 กันยายน 255920160926
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก26 เมษายน 255920160426

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ย้อนหลัง คลิกที่นี่