รายการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ดาวน์โหลดDateYMD
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง1 พฤษภาคม 256720240501

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง ย้อนหลัง

รายการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ดาวน์โหลดDateYMD
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง14 เมษายน 256720240414
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง9 มิถุนายน 256620230609
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง10 เมษายน 256620230410
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง26 มกราคม 256620230126
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง25 พฤษภาคม 256320200525
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง27 มีนาคม 256320200327
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง7 กุมภาพันธ์ 256320200207
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง13 พฤศจิกายน 256220191113
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง16 สิงหาคม 256220190816
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง22 พฤษภาคม 256020170522
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง26 เมษายน 255920160426