ธอส. ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ

วันนี้ (24 มกราคม 2563) ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบนโยบายการบริหารงาน…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้จัดทำบัญชีชุดเดียวฯ

วันนี้ (21 มกราคม 2563) คุณศรินทิพย์ ชนะภัย รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ เป็นผู้แทนธนาคาร…

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ ปี 2563

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 คุณสุวัฒนา ทิมมาศย์ ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ…

กิจกรรม “สร้างวินัย สร้างสุข กับ ธอส.” ในชุมชนภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม จัดกิจกรรม “สร้างวินัย…

โครงการนำร่องการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ให้ความรู้ในการชำระเงินงวดที่ถูกต้องให้กับลูกค้าในโครงการบ้านเอื้ออาทร

ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ ดำเนินการจัดทำโครงการนำร่องการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน…

โครงการส่งเสริมวินัยการเงินในชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล 1.1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีหน้าที่ในการอำนวยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ…

ฝ่าย นส. จัดกิจกรรม “สร้างวินัย สร้างความสุข กับ ธอส.” ปีที่ 5 ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ จัดกิจกรรม “สร้างวินัย สร้างความสุข…

งานสัมมนาเรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดระยอง ปี 2562

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์…

งานแถลงนโยบายกับบริษัทคู่ค้าของฝ่ายพิธีการสินเชื่อ (บริษัทประกันภัยและบริษัทนิติกรรม)

คุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี เป็นประธานในงานแถลงนโยบายกับบริษัทคู่ค้าของฝ่ายพิธีการสินเชื่อ…

GHBank Outsource Day 2019

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในงาน GHBank Outsource Day 2019 พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร…