การปฐมนิเทศกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (Board Orientation)

วันนี้ (5 มิ.ย.63) คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร และคุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ…

การจัดงานประชุมมอบนโยบาย และต่อสัญญาจ้างบริษัทนิติกรรม (Business Facilitator)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คุณทรงเดช ดารามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย…

ธอส. ร่วมแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง”

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) คุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ…

การประชุมการดูแลติดตามลูกหนี้กลุ่มมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ NPL ของสายงานบริหารหนี้

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 คุณศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้…

ธอส. ร่วมประชุม Conference Call กับ ธปท. เตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วันนี้ (18 มีนาคม 2563) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมประชุม…

ธอส.จัดกิจกรรม GH Bank Literacy Luncheon 2020 ครั้งที่ 1

วันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2563) คุณวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด คุณภพกร เจริญลาภ…

งานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 ของ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์…

ธอส.ประกาศความร่วมมือบริษัท กรีน เมโทร จำกัดเดินหน้าโครงการบ้านล้านหลังในพื้นที่ 6 จังหวัด

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณวิชัย ประเสริฐสิทธิ์…

ธอส. ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการออม ให้แก่ประชาชน ผ่านโครงการ Financial literacy ณ รพ.อ่างทอง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร…

ธอส. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ…