การย้ายบริการจาก GHB ALL ไป GHB ALL GEN (10)

1. ลูกค้าที่ใช้บริการ GHB ALL ได้ตามปกติเช่น ไม่ลืม Pin และ ใช้หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดิมที่เคยสมัครไว้ มีขั้นตอนสมัครใช้งาน ดังนี้

1.1 ดาวน์โหลด GHB ALL GEN ผ่าน App Store / Google Play หรือ App Gallery
1.2 กดปุ่ม เริ่มใช้งาน อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วกดยอมรับ
1.3 กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และกดตรวจสอบข้อมูล แล้วกดถัดไป
1.4 ระบบจะส่งรหัส OTP ผ่านเบอร์มือถือของท่านเพื่อให้ยืนยันตัวตน
1.5 หลังจากนั้นใส่รหัส Pin เดิม (ที่เคยใช้ใน GHB ALL)
1.6 ข้อความแสดง “เข้าสู่บริการสำเร็จ”

2. ลูกค้าใช้งาน GHBALL ไม่ได้ เช่นลืม Pin หรือเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ จะแยกการสมัครเป็น 2 กรณี

2.1 กรณีลูกค้าไม่มีภาพใบหน้ากับ ธอส

2.1.1 กรุณาติดต่อสาขาเพื่อทำการจัดเก็บใบหน้าและสมัครใช้บริการ GHB ALL GEN ได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

2.2 กรณีลูกค้ามีภาพใบหน้าไว้กับ ธอส. ให้สมัครใช้งานด้วยตนเองดังนี้

2.2.1 ดาวน์โหลด GHB ALL GEN ผ่าน App Store / Google Play หรือ App Gallery
2.2.2 กดปุ่ม เริ่มใช้งาน อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วกดยอมรับ
2.2.3 กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชน แล้วกดถัดไป
2.2.4 ระบบจะส่งรหัส OTP ผ่านเบอร์มือถือของท่านเพื่อยืนยันตัวตน
2.2.5 จากนั้นยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าตนเอง แล้วกดปุ่ม “สแกน” ให้ใบหน้าอยู่ในกรอบ แล้วกดปุ่มถ่ายรูป
2.2.6 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
2.2.7 สร้าง PIN ใหม่ แล้วกดยืนยันรหัสอีกครั้ง
2.2.8 ข้อความแสดง “เข้าสู่บริการสำเร็จ”

ให้ลูกค้าตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่เคยให้ไว้กับธนาคาร ถ้าลูกค้าเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความปลอดภัยจะต้องติดต่อสาขาเพื่อสมัคร GHB ALL GEN ด้วยการยืนยันตัวตนได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

เนื่องจากเป็นเรื่องความปลอดภัย กรุณาติดต่อสาขาเพื่อสมัคร GHB ALL GEN ได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือลูกค้าเปลี่ยนบัตรประชาชน และ รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser Code) ทำให้ลูกค้าไม่สามารถสมัครใช้บริการ GHB ALL Gen ได้

IOS ขั้นต่ำ Version 10
Android และ Huawei ขั้นต่ำ Version 5.0

1.ลูกค้าสามารถสร้าง QR Code ผ่าน Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระบบสร้าง QR Code สำหรับชำระบัญชีเงินกู้ ธอส.
หรือ Scan QR Code

2. ลูกค้าสามารถสร้าง QR Code ผ่าน Line Application GHB Buddy โดยการ Scan QR Code

 

เบอร์โทรศัพท์ G H Bank Call Center  0-2645-9000 และ 0-2202-1000 ถึง 0-2202-2999 และหมายเลขโทรศัพท์ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการ

เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงและทำธุรกรรมผ่าน Mobile Application Banking แทนลูกค้า (App ดูดเงิน) ธนาคารจึงต้องยกระดับความปลอดภัย ในการทำธุรกรรมที่สำคัญต่างๆของธนาคาร ทั้งนี้การใช้ตัวเลข 6 หลัก (PIN) ยังไม่เพียงพอ ธนาคารจึงใช้การยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าเพิ่มเติม

  • การโอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไปต่อรายการ
  • การโอนเงินเมื่อมียอดรวมการโอนทุกๆ 200,000 บาท ต่อวัน
  • การปรับเพิ่มวงเงินการทำรายการต่อวัน

ให้ลูกค้านำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ หรือที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000

การสแกนใบหน้าไม่ผ่าน เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ลูกค้าทำบัตรประชาชนมานานแล้ว เค้าโครงใบหน้าไม่เหมือนกับภาพในบัตร หรือรูปบนบัตรประชาชนไม่ชัด หรือระหว่างสแกนแสงน้อย/แสงมากไป หรือให้ปรับระยะมือถือกับใบหน้าให้อยู่ในกรอบ

ทำอย่างไรให้สแกนใบหน้าผ่าน วิธีการสแกนใบหน้า ให้ลองดำเนินการดังนี้

  1. ไม่ใส่หมวก แว่นตา และถอดแมสก์ ไม่ให้มีอะไรมาปิดบังใบหน้าลูกค้า
  2. ใบหน้าตรง และวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
  3. อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ Download GHB ALL GEN โปรดติดต่อ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000  หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก