ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไตรมาสจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ
1/2566000
4/2565000
3/2565101
2/2565000
1/2565000
4/2564000
3/2564000
2/2564101
1/2564000
4/2563000
3/2563101
2/2563000
1/2563000
4/2562101
3/2562000
2/2562000
1/2562000
4/2561101
3/2561000
2/2561000
1/2561000
รวม505