ธอส. คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทรางวัลเกียรติคุณ ในกลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ…

ธอส. คว้ารางวัล ITA Awards 2021 ที่ 99.81 คะแนน สูงสุดในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 5 ปีซ้อน

วันนี้ (26 สิงหาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ…

ธอส. คว้า 3 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563

วันนี้(16 พฤศจิกายน 2563) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น…

สูงสุด 4 ปีซ้อน!! ธอส. คว้า ITA อันดับ 1 ด้วยผลประเมิน 99.60 คะแนน ในการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 63

วันนี้(28 กันยายน 2563) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ…

ธอส. คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA ประจำปี 2562สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม…

ธอส. คว้า 3 รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น…

ธอส.ครองแชมป์อันดับ 1 รางวัล ITA Awards ปี 62 ที่ 99.06 คะแนน สูงสุด 3 ปีติดต่อกัน จากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน

วันนี้ (9 ธ.ค.62) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ…

ธอส. คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” ประเภท…

ธอส. คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)คว้ารางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ…

ธอส.คว้ารางวัล ITA Awards ในฐานะหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐสูงสุดเป็นปีที่สองติดต่อกันที่ 99.55 คะแนน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันนี้ (7 ธ.ค.61) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ…