ธอส.รับ 3 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 คุณนรินทร์ กัลยาณมิตร คุณธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคาร และคุณฉัตรชัย…

ธอส.รับรางวัล TQM-Progressive Learners เรื่อง "การสื่อสารของผู้นำระดับสูง"

วันนี้ (วันที่ 16 สิงหาคม 2561) คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม…

ธอส. คว้ารางวัล ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบ้าน 2561 และ รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม

วันนี้ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2561) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)…

ธอส.คว้ารางวัล"THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. รับรางวัล "THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018" ประเภท…

ธอส. รับรางวัล ITA สูงสุด อันดับ 1 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards)

9 ธ.ค.60 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)…