วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา นำโดยคุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ทั้งโครงการบ้านล้านหลัง ที่ล่าสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 มีผู้ยื่นกู้แล้วจำนวน 22,783 ราย วงเงินกู้ 16,760 ล้านบาท อนุมัติแล้วจำนวน 21,554 ราย วงเงิน 15,327 ล้านบาท ขณะที่มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. อัตราดอกเบี้ย 2.50% คงที่ 3 ปีแรก ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 มีผู้ยื่นกู้จำนวน 11,617 ราย วงเงิน 22,069 ล้านบาท อนุมัติจำนวน 10,591 ราย วงเงิน 19,681 ล้านบาท และมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย โครงการบ้านดีมีดาวน์ รัฐสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาทต่อราย ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 91,541 ราย เป็นผู้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของโครงการจำนวน 50,998 ราย ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จดทะเบียนจำนอง และได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้วจำนวน 6,289 ราย ขณะที่ในปี 2563 ธอส. ยังคงพร้อมสนับสนุนโอกาสให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคารที่กำหนดเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ไว้ที่ 209,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่