เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คุณทรงเดช ดารามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย และต่อสัญญาจ้างบริษัทนิติกรรม (Business Facilitator) รวมถึงแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน นอกจากนั้นแล้วยังได้รับเกียรติจาก คุณกรุณา เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี 2563 ทั้งนี้มีบริษัทนิติกรรมที่รับงานและเข้าร่วมงานกับฝ่ายพิธีการสินเชื่อทั้งหมดจำนวน 7 บริษัท งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเกล็ดดาว (302) อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่