กรรมการผู้จัดการ รับฟังการบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ “จาก Hip 1-5 สู่ Hip 6”

เมื่อวันที่ (8 มกราคม 2563) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติรับฟังการบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์…

พิธีปิดการอบรม “โครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง” (High Potential Management-HIP) ครั้งที่6

วันที 17 มกราคม 2563 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรม…

การอบรมหลักสูตรภาพรวมและรายละเอียดของระบบบริหารงานประเมินราคาฯ สำหรับผู้พัฒนาระบบ รุ่นที่ 1

คุณทรงเดช ดารามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร…

ธอส. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณโชคชัย จุลสินธนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในนามคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้…

ธอส. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Best Practice ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ณ ธนาคารออมสิน

คุณอรฑา เจริญศิลป์ ผู้ตรวจการธนาคาร ได้นำคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรม…

ธอส. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน Best Practice ด้าน KM-INNO

คุณอรฑา เจริญศิลป์ ผู้ตรวจการธนาคาร คุณพอตา ยิ้มไตรพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขานครหลวง…

พิธีเปิดการอบรม “GHB the Next”

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติมอบนโยบายในพิธีเปิดการอบรม “GHB the Next” ณ โรงแรมโกลเด้น…